VERTROUWELIJKHEIDSBELEID


Laatste bijwerking van 4 aprile 2016.

Somfy Protect neemt uw vertrouwelijkheid serieus en dit Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect (het "Vertrouwelijkheidsbeleid") heeft tot doel de manier waarop wij uw informatie en persoonlijke gegevens verzamelen en behandelen, toe te lichten.

Door gebruik te maken van en te browsen door de websites of mobiele sites van Somfy Protect of de door Somfy Protect, Inc. of een van haar dochtermaatschappijen, moederbedrijven of geaffilieerde bedrijven ("Somfy Protect") geleverde applicaties, accepteert u dat wij uw informatie en persoonlijke gegevens volgens de voorwaarden voorzien in dit Vertrouwelijkheidsbeleid verzamelen, opslaan, gebruiken en verspreiden.

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid maakt deel uit van en is onderworpen aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect, die hier beschikbaar is. Door een account te openen bij Somfy Protect of door een product of diensten van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de Kaderovereenkomst, het het hele Subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt en met deze Gebruiksvoorwaarden van de website van Somfy Protect. De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant") en Somfy Protect en omvat de volgende documenten (elk bestaande uit een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract"):


Somfy Protect houdt zich het recht voor de kaderovereenkomst of een van de subcontracten te wijzigen, conform de geldende wetgeving en het feit dat u de producten en/of diensten van Somfy Protect blijft gebruiken, betekent dat u de voorwaarden van de Kaderovereenkomst en/of van het Subcontract dat van toepassing is evenals deze Gebruiksvoorwaarden van de website van Somfy Protect en dit Vertrouwelijkheidsbeleid blijft accepteren.


INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

2. De informatie en persoonlijke gegevens die wij verzamelen

3. Hoe wij de uw informatie en persoonlijke gegevens verzamelen

4. Hoe wij de informatie en persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen gebruiken

5. Het delen van uw informatie en persoonlijke gegevens

6. Hoe kunt u naar uw informatie en persoonlijke gegevens gaan en deze wijzigen

7. Weigeren reclameboodschappen te ontvangen

8. Ons beleid ten opzichte van kinderen

9. De internationale transacties en overdrachten buiten Zwitserland en de landen van de Europese Economisch Ruimte (EER)

10. Het vertrouwelijkheidsbeleid van de verbonden sites en van de adverteerders

11. De beveiliging van uw informatie en persoonlijke gegevens

12. De wijzigingen aangebracht aan ons Vertrouwelijkheidsbeleid

13. Uw rechten inzake de Franse Wet Informatica & Vrijheden

14. Contact met ons opnemen


1. INLEIDING

De activiteiten van Somfy Protect, met inbegrip van haar software, web- en mobiele applicaties en hardware, zijn collectief beschreven als haar service voor eindgebruikers (de "Service"). In het kader van dit beleid wijst "Somfy Protect" de firma Somfy Protect, SAS aan. Wij kunnen ook verwijzen naar Somfy Protect met het gebruik van termen zoals "wij" en "onze".

Om u de Service onder de beste omstandigheden te verlenen, verzamelt en behandelt Somfy Protect, als verantwoordelijke voor de verwerking ervan, uw persoonlijke gegevens.

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid beschrijft:

 • de informatie en persoonlijke gegevens die wij verzamelen, de manier waarop wij die verzamelen en het doel van het verzamelen en de behandeling van persoonlijke gegevens die wij toepassen
 • de manier waarop wij deze informatie en persoonlijke gegevens gebruiken, de doelen die wij nastreven en de personen met wie wij deze delen
 • de manier waarop u naar deze informatie en naar uw persoonlijke gegevens kunt gaan en deze kunt bijwerken
 • de keuzes die u hebt met betrekking tot de manier waarop wij uw informatie en persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen
 • de manier waarop wij uw door ons opgeslagen informatie en persoonlijke gegevens beschermen

Als u vragen hebt over ons Vertrouwelijkheidsbeleid of over het verzamelen en ons gebruik van uw informatie en persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op volgens de in Artikel 14 beschreven procedure ("Contact met ons opnemen").

Als Somfy Protect u de mogelijkheid biedt naar onze Service te gaan via een externe site of een externe dienstverlener ("EDV"), zult u mogelijk ook de dienstvoorwaarden en het Vertrouwelijkheidsbeleid van de DV moeten lezen en accepteren om onze Service te kunnen gebruiken.

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid vormt een deel van onze Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect, die hier beschikbaar is en uw gebruik van de Service regelen. Ieder geschil dat voortvloeit uit dit Vertrouwelijkheidsbeleid of ermee te maken heeft wordt behandeld conform de procedures voor de regeling van geschillen voorzien on onze Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect.


2. DE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

De informatie en uw persoonlijke gegevens ontvangen via een externe dienstverlener

Als u toegang hebt tot de Service of deze kunt gebruiken via een externe dienstverlener ("EDV"), kan Somfy Protect toestemming krijgen of hebben om naar bepaalde informatie en persoonlijke gegevens van u te gaan via deze EDV. Door naar de Service te gaan via de EDV, staat u Somfy Protect toe naar deze informatie en persoonlijke gegevens te gaan, deze te gebruiken en op te slaan. U kunt controleren en meer te weten komen over de overdrachtsinstellingen van deze persoonlijke gegevens bij de EDV via welke u toegang hebt tot onze Service gaat of die gebruikt. Somfy Protect kan bijvoorbeeld toegang hebben tot uw naam, uw profielfoto, uw locatie, uw geslacht en andere informatie waarvoor u of de EDV toestemming hebt gegeven (eventueel via de instelling van uw voorkeuren bij de EDV) en deze op te slaan.

De informatie en persoonlijke gegevens die wij rechtstreeks via u verzamelen

Wanneer u in interactie bent met de Service, kunnen wij uw informatie en persoonlijke gegevens direct bij u verzamelen en opslaan volgens de hieronder beschreven voorwaarden:

Inschrijvingsgegevens

Het kan zijn dat u de volgende informatie moet geven om de Service te kunnen gebruiken: uw leeftijd of uw geboortedatum (om uw leeftijd te kunnen controleren en/of om beter te begrijpen wie onze gebruikers zijn); uw voornamen, achternaam, uw mailadres, wachtwoord en andere informatie die ons helpen er zeker van te zijn dat u het bent die zich aanmeldt op uw account.

Uw betalingsgegevens

Als het mogelijk is betalingen uit te voeren door middel van de Service, heeft Somfy Protect toegang tot uw betalingsgegevens, evenals tot de gegevens op uw creditcard om uw aankopen en andere transacties in het kader van de Service te kunnen uitvoeren.

De uitwisselingen met de klantenservice

Als u hulp nodig hebt van ons klantenserviceteam, kunnen wij de gegevens die u ons verschaft (meestal uw naam, uw adres en uw mailadres), de informatie met betrekking tot uw activiteiten in het kader van de Service en zo nodig uw gebruikersnummer, verzamelen en opslaan. Wij slaan ook de uitgewisselde correspondentie op en alle informatie die deze bevat.

De technische informatie en de informatie over uw gebruik

Als u naar de Service gaat, kunnen wij (i) bepaalde technische informatie over uw mobiele toestel of over uw computersysteem, met inbegrip van uw MAC-adres, uw IP-adres en het ID-nummer van uw mobiele toestel; en (ii) de gebruiksstatistieken van uw interacties met de Service verzamelen. Deze informatie wordt meestal verzameld via logbestanden ("Logbestanden"), uitbreidingskits van de software van uw mobiele toestel en follow-up-technologieën zoals de cookies van uw browser waarmee bepaalde technische informatie kan worden verzameld en geanalyseerd. Bepaalde cookies die de Service op uw computer zet, zijn verbonden met uw gebruikersnummer(s). Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies en andere follow-uptechnologieën gebruiken, raadpleegt u paragraaf "Cookies en automatisch informatie verzamelen" van Artikel 3 ("Hoe wij uw informatie en persoonlijke gegevens verzamelen").

Informatie over de lokalisatie en de status

Als u Somfy Protect-apparatuur gebruikt die deel uitmaakt van de Service, verzamelt deze apparatuur bepaalde informatie, waaronder lokalisatiegegevens en andere informatie over de actuele status van de plaats waar u woont en de omgeving.


3. HOE WIJ DE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN U VERZAMELEN

Wij kunnen informatie en persoonlijke gegevens van u verzamelen om een of meer van de volgende redenen:

Samenstelling / Informatie over de gebruikers

Als u de Service gebruikt, zal Somfy Protect bepaalde informatie die u direct verschaft via een EDV of via andere diensten of externe sites vanaf welke u toegang hebt to de Service,verzamelen en opslaan. Deze informatie kan ook worden verzameld en opgeslagen via Logbestanden, wat bestanden zijn die zich op onze webservers bevinden en acties registreren in het kader van onze Service.

Informatie over de lokalisatie en de status

Als u Somfy Protect-apparatuur gebruikt die deel uitmaakt van de Service, verzamelt deze apparatuur bepaalde gegevens , waaronder lokalisatiegegevens en andere informatie over de actuele status van de plaats waar u woont en de omgeving.

Communicatietools

Bepaalde activiteiten van onze Service kunnen ertoe leiden dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om te communiceren of informatie te delen door middel van de Service.

Wij kunnen deze communicaties op de servers van Somfy Protect archiveren en opslaan om de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers en de eigendomsrechten van Somfy Protect op de Service te beschermen. U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de registratie en de opslag van deze informatie voor deze doeleinden.

Cookies en automatisch verzamelen van informatie

Als u naar de Service gaat, kunnen wij bepaalde technische informatie verzamelen om (i) het gebruik van de Service te analyseren; (ii) u een meer persoonlijke ervaring te bieden; en (iii) de reclameactiviteiten te beheren.

Wij en de dienstverleners die in onze naam handelen, gebruiken Logbestanden en follow-uptechnologieën zoals cookies om bepaalde technische informatie te verzamelen en te analyseren, waaronder IP-adressen, het type toestel, de logingegevens van het toestel, het soort browser, de taal van de browser, de openings-/uitgangspagina's, de technische informatie die wordt verstuurd vanaf Somfy Protect-apparatuur en de URLs, het soort platform, het aantal klikken, de domeinnamen, de ingangspagina's, de bezochte pagina's en de volgorde van deze pagina's, de tijd die wordt doorgebracht op specifieke pagina's, de datum en tijd van de de activiteit op onze Service en andere soortgelijke informatie. In bepaalde gevallen koppelen wij deze informatie aan uw gebruikersnummer voor intern gebruik.

Wij kunnen ook andere technologieën gebruiken zoals (i) webtags waarmee we kunnen weten of een bepaalde pagina is bezocht of een e-mail is geopend; (ii) follow-uppixels, waarmee wij zo efficiënt mogelijk advertenties kunnen verspreiden door bepaalde reclameboodschappen niet naar onze huidige gebruikers te sturen door de bron van een nieuwe installatie aan te geven of door advertenties voor u op andere websites te zetten; en (iii) lokale gedeelde objecten, ook flash-cookies genoemd, die ons helpen fraude te voorkomen en de laadtijd te versnellen.

Wij kunnen uw internetbrowser zo instellen, dat u gewaarschuwd wordt als er pogingen gedaan worden cookies op uw computer te plaatsen of dat deze de categorieën toegestane cookies beperkt. Flash-cookies werken niet op dezelfde manier als de cookies van uw browser en misschien staan de beheersinstrumenten van de door uw browser voorgestelde cookies niet toe flash-cookies te verwijderen. Als u hier meer over wilt weten en wilt leren flash-cookies te beheren, kunt u naar adobe.com gaan en de noodzakelijke wijzigingen in de vertrouwelijheidsinstellingen doorvoeren. Als u de cookies deactiveert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot bepaalde opties en functies van de Service. Let erop dat firma's die reclame verspreiden via onze Service ook cookies en andere technologieën kunnen gebruiken, aangezien deze praktijken onderworpen zijn aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid.

Andere bronnen

Wij kunnen informatie en persoonlijke gegevens verzamelen en ontvangen via andere bronnen, met inbegrip van externe informatieverstrekkers.


4. HOE EN VOOR WELKE DOELEINDEN WIJ DE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN GEBRUIKEN

In het algemeen verzamelen, slaan op en gebruiken wij uw informatie om u een veilige, prettige, doeltreffende en persoonlijke ervaring te bieden. Wij kunnen de van u verzamelde informatie bijvoorbeeld gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om uw accounts aan te maken en u in staat te stellen onze Service te gebruiken
 • om een technische ondersteuning te bieden en om vragen van gebruikers te beantwoorden
 • om fraude en eventuele onrechtmatige activiteiten te voorkomen en onze Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect te realiseren
 • om reclame te verspreiden en te personaliseren
 • om de updates door te geven aan de gebruikers
 • om meningen en commentaren te vragen ter verbetering van de producten en diensten van Somfy Protect en om uw gebruikservaring te personaliseren
 • om de gebruikers te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen

 • 5. HET DELEN VAN UW INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij kunnen uw informatie en persoonlijke gegevens delen (in bepaalde gevallen persoonlijke informatie) met andere entiteiten als Somfy Protect, voor wie deze gegevens in de volgende omstandigheden bestemd kunnen zijn:

  De externe dienstverleners

  Wij kunnen de informatie en uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe firma's die handelen als subcontractanten van Somfy Protect om diensten voor rekening van ons te leveren, waaronder de behandeling van betalingen, de analyse van gegevens, de verzending van e-mails, accommodatieservice, klantenservice en ons te ondersteunen in de marketing. Wij geven al deze externe dienstverleners de instructie om geen persoonlijke gegevens van u te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten voor rekening van Somfy Protect.

  De sites, platforms of externe dienstverleners, zoals Amazon, Apple, Facebook of Google, kunnen uw informatie en persoonlijke gegevens met betrekking tot de Service verzamelen of eisen dat wij die aan hen doorgeven voordat u toegang krijgt tot onze Services, deze kunt aanschaffen of gebruiken via deze sites, platforms of diensten van derden. Iedere informatie die ter beschikking wordt gesteld aan deze derden wordt door hen gebruikt conform hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid. Mogelijk wordt u gevraagd akkoord te gaan met dit vertrouwelijkheidsbeleid van derden en er volledig mee verbonden te zijn om toegang te krijgen tot onze Services, deze aan te schaffen of te gebruiken via deze sites, platforms of diensten van derden. Wij kunnen geen controle uitoefenen op de inhoud van dit vertrouwelijkheidsbeleid van derden en kunnen hier ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Wij adviseren u daarom aandachtig kennis te nemen van de voorwaarden voordat u het accepteert.

  Reclame voor producten en diensten van derden

  Wij kunnen (i) collectieve informatie (dat wil zeggen informatie die u samen met andere gebruikers betreft, maar die uw identiteit niet blootgeven) ; (ii) anonieme informatie; en (iii) bepaalde technische informatie (waaronder bepaalde persoonlijke gegevens zoals IP-adressen, MAC-adressen voor mobiele toestellen en logingegevens van mobiele toestellen) met als doel gerichte reclame in de Service en op websites van derden op te stellen en te verspreiden. Wij kunnen bepaalde adverteerders ook toestaan deze informatiecategorieën binnen de Service te verzamelen en zij kunnen deze met ons delen. De adverteerders kunnen deze informatie verzamelen door follow-uptechnologieën te gebruiken zoals cookies die op uw browser zijn geplaatst en webtags. De verzamelde informatie kan worden gebruikt om u een selectie aan advertenties en een gerichte spreiding te bieden om uw gebruikerservaring te personaliseren en er zeker van te zijn dat de advertenties voor de producten en diensten die u worden aangeboden, aangepast zijn aan uw voorkeuren - een praktijk die bekend staat onder de naam behavioural marketing - of om webanalyses uit te voeren (dat wil zeggen analyses van het webverkeer en andere activiteiten van eindgebruikers om hun ervaring te verbeteren). Als u meer wilt weten over behavioural marketing of dit soort relevante advertenties van deelnemende advertentienetwerken wilt deactiveren, kunt u het Network Advertising Initiative of de Digital Advertising Alliance raadplegen.

  Ons verzamelen, gebruiken en verspreiden van anonieme of samengevoegde informatie maken geen deel uit van de in het huidige Vertrouwelijkheidsbeleid voorziene beperkingen.

  Beveiliging, veiligheid en conformiteit met de wet

  Wij kunnen zo nodig toegang krijgen en controle uitoefenen op de informatie over u en over de inhoud van al uw online communicaties (evenals onbeperkt toegang tot chatgesprekken, spraakcommunicaties, video's, IP-adressen en uw persoonlijke gegevens) om de Service te verlenen.

  Naast de genoemde geadresseerden onder punt 5., kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven:

  • om te beantwoorden aan de schriftelijke en gemotiveerde vraag van een administratieve of gerechtelijke instantie die gerechtigd is om hiervan op de hoogte te zijn
  • aan instanties, gerechtsmedewerkers en deurwaarders in het kader van hun geldvorderingsopdracht
  Producten Evology by Somfy Protect

  Bij aankoop en gebruik van producten verkocht onder de aanduiding "Evology by SOMFY PROTECT", zal Somfy Protect aan haar partner, de firma LEROY MERLIN, de gegevens van de klant moeten doorgeven voor eisen van commerciële en technische aard, voor opvolging van de order, updates en voor de klantenservice. De klant erkent en aanvaardt dit.

  Overdracht of fusie

  In het geval dat Somfy Protect het onderwerp wordt van een handelstransactie, zoals een fusie, verwerving door een andere firma of verkoop van een deel of al haar activa, kunnen wij genoodzaakt zijn alle informatie en persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw informatie en persoonlijke gegevens door te geven aan de firma die de zaken van ons overneemt in het kader van en dergelijke transactie. Wij informeren u in dat geval in hoeverre een dergelijke handelstransactie die de overdracht van uw persoonlijke gegevens inhoudt, zich voordoet, via een update van onze website, van onze Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect of van dit Vertrouwelijkheidsbeleid en ook door middel van een persoonlijk e-mailbericht.


  6. HOE KUNT U NAAR UW INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS GAAN EN DEZE WIJZIGEN

  Via een EDV ontvangen informatie

  Om informatie over u die Somfy Protect van een EDV kan ontvangen, te beheren, moet u de instructies volgen van de website van de betreffende EDV voor de update van informatie en de wijziging van de vertrouwelijkheidsinstellingen. U kunt soms ook bepaalde aspecten van het verzamelen en gebruiken van informatie en uw persoonlijke gegevens beheren door de instellingen van (mobiele) toestel te raadplegen en de aan elke applicatie verbonden goedkeuringen te controleren.

  Toegangs- en controlemethodes van informatie over u

  U hebt toegang tot en/of kunt de informatie en uw persoonlijke gegevens bijwerken door middel van uw account in het kader van de Service. Als u wilt dat Somfy Protect de informatie en uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@getmyfox.com. Alle met een EDV gedeelde informatie kan door een derde worden bewaard, nadat wij deze uit onze bestanden hebben gewist. Raadpleeg het vertrouwelijkheidsbeleid van deze EDV om hun verwijderingsprocedures met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in hun databases, te kennen.

  Als u uw persoonlijke gegevens waarover Somfy Protect beschikt wilt raadplegen of verwijderen of als u aanvullende vragen hebt over dit Vertrouwelijkheidsbeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@getmyfox.com.


  7. WEIGEREN RECLAMEBOODSCHAPPEN TE ONTVANGEN

  Weigeren reclameboodschappen te ontvangen

  U kunt ervoor kiezen geen extra reclame-e-mails van Somfy Protect te ontvangen door op de link "zich uitschrijven" te klikken in de betreffende e-mail. Let erop dat er een bepaalde tijd kan verlopen tussen de ontvangst van de aanvraag en het moment waarop de optie die u hebt aangevraagd, in werking treedt.

  Weigeren andere berichten te ontvangen

  Let erop dat als u weigert onze reclameboodschappen te ontvangen, wij u wel e-mails kunnen sturen waarin wij u van tijd tot tijd laten weten als wij vinden dat wij u iets moeten laten weten of u informatie moeten vragen over een transactie die door u is uitgevoerd of om andere rechtmatige redenen die niet gekoppeld zijn aan marketing.


  8. ONS BELEID TEN AANZIEN VAN KINDEREN

  Onze Service is niet bestemd voor minderjarigen en wij verzamelen met opzet geen persoonlijke gegevens van minderjarigen.


  9. INTERNATIONALE TRANSACTIES

  In het kader van onze internationale transacties, kunnen wij genoodzaakt zijn de gegevens door te geven aan onze Geaffilieerden ten behoeve van onze rechtmatige commerciële doeleinden. Somfy Protect kan bijvoorbeeld genoodzaakt zijn bepaalde diensten te verlenen aan haar Geaffilieerden en hun gegevens te verschaffen in het kader van de dienstverlening. Ten behoeve van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, staat de term "Geaffilieerden" voor alle filialen, moederbedrijven, licentiehouders, joint-venturepartners en alle andere firma's die onder gemeenschappelijke controle vallen.

  Somfy Protect kan informatie en persoonlijke gegevens over bezoekers van de sites opslaan op servers in de Verenigde Staten en Somfy Protect kan dergelijke informatie en persoonlijke gegevens ook opslaan op servers en systemen in andere landen. De persoonlijke gegevens die in Zwitserland en in de Europese Economische Ruimte ("EER") worden verzameld, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op plaatsen in en buiten Zwitserland en de EER. De gegevens waarover wij beschikken kunnen ook worden behandeld door werknemers buiten Zwitserland en de EER die voor ons, voor een van onze Geaffilieerden en voor een van onze verkopers werken. Deze werknemers kunnen ook betrokken zijn bij (i) de behandeling van betalingen en bankgegevens en (ii) ondersteunende diensten verlenen. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en behandeling.


  10. HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VAN DE VERBONDEN SITES EN DE ADVERTEERDERS

  De Service kan advertenties bevatten van andere firma's dan Somfy Protect die links kunnen bevatten naar hun eigen websites. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de content van deze sites of hun praktijk ten aanzien van vertrouwelijkheid. Als u vragen hebt over het gebruik dat deze sites maken van informatie en uw persoonlijke gegevens, moet u zich richten tot hun beleid en direct contact met hen opnemen.


  11. DE VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Somfy Protect stelt redelijke veiligheidsmaatregelen in om de veiligheid van uw informatie en persoonlijke gegevens te beschermen en wij zetten ons in om de video-overdracht van onze gebruikers en al hun persoonlijke gegevens te beschermen. Het is belangrijk dat u zich beschermt en de beveiliging van uw account behoudt en ons onmiddellijk op de hoogte stelt van ieder gebruik van uw account door onbevoegden.

  Zelfs als wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ons te beveiligen tegen mogelijke inbreuken op de beveiliging op onze websites en onze databases en bestanden van onze gebruikers, is geen enkele overdracht op het internet volledig veilig en kunnen wij niet garanderen dat toegang door onbevoegden, piraterij, gegevensverlies of andere aanvallen kunnen worden voorkomen. Wij vragen u elke voorzorgsmaatregel te nemen om uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van het wachtwoord van uw account) te beschermen en uit te loggen na gebruik. Als uw TPS-account wordt gepirateerd, kan dat een gebruik van de Service door onbevoegden tot gevolg hebben. U dient daarom zorgvuldig te zijn en te waken over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze sites, neem dan contact met ons op via privacy@getmyfox.com.


  12. WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN ONS VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

  Wij kunnen op elk significante wijzigingen aanbrengen op ons Vertrouwelijkheidsbeleid door deze wijzigingen hier te plaatsen. Het Vertrouwelijkheidsbeleid dat online beschikbaar is, vermeldt de datum van de laatste update en de wijzigingen treden meteen in werking. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig te controleren of er updates zijn gepubliceerd. Wij kunnen aanvullende maatregelen nemen om u en andere gebruikers te informeren door hier een waarschuwing te plaatsen, u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven of door een waarschuwing op andere websites van Somfy Protect te plaatsen. U wordt geacht akkoord te gaan met alle wijzigingen die zijn aangebracht op het Vertrouwelijkheidsbeleid als u de Service blijft gebruiken.


  13. UW RECHTEN INZAKE DE FRANSE WET INFORMATICA & VRIJHEDEN

  Conform de Franse Wet Informatica & Vrijheden van 6 januari 1978 gewijzigd op 6 augustus 2004, van kracht in Frankrijk, wordt de automatische behandeling van uw persoonlijke gegevens doorgegeven door Somfy Protect aan de Nationale Commissie Informatica en Vrijheid (Commission Nationale Informatique et Liberté - CNIL) en ingeschreven onder de nummers 1601062 v 0 en 1600944 v 0.

  Conform artikel 38 en verder van deze wet, heeft de Klant te allen tijde het recht tot toegang en wijziging van al zijn/haar persoonlijke gegevens. U kunt zich tevens met gegronde redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

  Naast de toegangs- en bijwerkingsmogelijkheden beschreven onder 6. hieronder, moeten de aanvragen schriftelijk, ondertekend en vergezeld van een identiteitsbewijs worden verzonden naar het volgende adres: Somfy Protect by Myfox S.A.S., Regent Park II – Bâtiment 1, 2460 voie l’Occitane, 31670 Labège, Frankrijk.


  14. CONTACT MET ONS OPNEMEN

  Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt met betrekking tot ons Vertrouwelijkheidsbeleid en/of onze praktijken, schrijf ons dan aan privacy@getmyfox.com. Iedere aanvraag moet worden gericht aan de ondersteuningspagina van Somfy Protect.

  Somfy Protect by Myfox S.A.S.
  Regent Park II – Bâtiment 1, 2460 voie l’Occitane, 31670 Labège, Frankrijk